TIEDOTE

Suomen Islamilainen Neuvosto järjesti yhdessä Oasis-hankkeen kanssa tilaisuuden Yhdessä eteenpäin. Tilaisuuteen kutsuttiin noin 36 islamilaista järjestöä, joista osallistui noin 30 henkilöä sekä SINE:n jäsenjärjestöistä että muista järjestöistä. Myös nuorten yhdistyksistä oli edustajia paikalla.

Tilaisuuden tarkoitus oli edistää muslimien yhteistyötä ja osallisuutta yhteisten päätösten tekemisessä. Ilmapiiri oli rakentava ja eteenpäin katsova. Yhteenvetona voi todeta, että muslimien välistä yhteistyötä pidettiin tärkeänä ja SINE nähtiin luonnollisena toimijana. Osallistujien toivomus oli myös, että SINE:n toimintaa kehitetään vastaamaan paremmin haasteisiin.

Tilaisuus saa jatkoa keväällä 2018, sillä muodostuneet yhteydet ovat monin tavoin tärkeitä. Mukaan pyrimme saamaan myös niitä järjestöjä, jotka eivät osallistuneet tämänpäiväiseen tilaisuuteen.

Kiitämme kaikkia mukana olleita aktiivisesta osallistumisesta.

Helsingissä 2.12.2017

Suomen Islamilaisen Neuvoston hallitus

KANNANOTTO TURUN TAPAHTUMIIN

Suomen Islamilainen Neuvosto, SINE, tuomitsee jyrkästi Turun puukotukset 18.8.2017. Otamme osaa kuolleiden omaisten suruun sekä muiden uhrien ja heidän läheistensä kärsimyksiin. Olemme järkyttyneitä, että Suomessakin epäillään nyt terroristista tekoa.

SINE tuomitsee jyrkästi sen väkivaltaisen ideologian, joka on todennäköisesti ollut tämän iskun takana. Vaikka teon motiivi on vielä epäselvä, on tärkeää lausua jo nyt ääneen, että tällaisia tekoja ei voi millään tavoin perustella. Viattomiin siviileihin kohdistuva väkivalta - tapahtui se sitten Turussa, Barcelonassa tai Charlottesvillessä - on vastoin niin islamin kuin kaikkien muidenkin uskontojen perusperiaatteita ja yleisiä inhimillisiä arvoja.

Lukuisat ihmiset auttoivat uhreja, jopa oman terveytensä uhalla. Myös kaksi muslimia auttoi heitä ja todennäköisesti kumpikin heistä on sairaalassa kahdeksan loukkaantuneen joukossa, sillä he pyrkivät pysäyttämään hyökkääjän. Olemme kaikki yhdessä sillä puolella, joka toivoo rauhaa ja haluaa estää tällaiset tapahtumat. Lisäksi on tärkeää antaa viranomaisille työrauha, ja noudattaa poliisin pyyntöä olla ottamatta oikeutta omiin käsiinsä eikä aiheuttaa kärsimystä viattomille.

Suomen Islamilainen Neuvosto 19.8.2017

Vantaan Islamilalinen Yhdyskunta

Helsingin Muslimit Yhdyskunta

Osanotto

Suomen Islamilainen Neuvosto esittää syvän osanottonsa Manchesterin terrori-iskun 22.5.2017 uhrien omaisille. Toivotamme heille voimia jaksaa eteenpäin. Ajatuksemme ovat myös loukkaantuneiden puolella ja toivomme heille paranemista. Tuomitsemme tällaisen väkivallan, joka oli erityisen julma kohdistuessaan lapsiin ja nuoriin.

Helsingissä 24.5.2017
Suomen Islamilainen Neuvosto

SINE ry

Suomen Islamilaisen Neuvoston tarkoituksena on toimia yhteistyöelimenä ja keskustelufoorumina islamilaisille yhteisöille Suomessa. Neuvosto edistää eri islamilaisten tahojen kuten uskonnollisten yhteisöjen ja yhdistysten yhteistyötä ja toimintaa.

Neuvosto toimii keskustelukumppanina ja islamilaisten yhteisöjen edustajana viranomaisten ja eri uskonnollisten yhteisöjen kanssa käytävissä keskusteluissa.

Neuvoston tarkoituksena on edistää kunnioitusta ja tietoisuutta sekä islamia kohtaan Suomessa että suomalaista kulttuuria kohtaan muslimien keskuudessa. Neuvosto pyrkii estämään sekä islamilaisten että islamia vastaan suuntautuvien ääri-ilmiöiden syntymisen ja kehittymisen Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi neuvosto järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia sekä tiedotus-, valistus- ja kulttuuritilaisuuksia.

Ota yhteyttä

Hallituksen Puheenjohtaja: Abdihakim Ararse
a.ararse@sine.fi
+358 46 5964103

Hallituksen varapuheenjohtaja: Isra Lehtinen
i.lehtinen@sine.fi
+358 41 5150096